شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩
 
فرم ثبت نام:

كاربر گرامي درهنگام پر كردن فيلدها از استفاده كاراكتر هاي سمبوليك (" ' ><\) خود داري نماييد
                                                                                                                                 
کارگروه :
علوم سياسي حقوق
اقتصاد مديريت
علوم اجتماعي و ارتباطات
الهيات
هنر
روانشناسي
مطالعات زنان و خانواده
تاريخ
ساير رشته ها
عنوان تحقیق :
*
نام : * نام خانوادگی : *
کد ملی : ** شماره شناسنامه : *
تاریخ تولد : تاریخ ورود به دانشگاه :
نام دانشگاه: * دانشکده : *
مقطع :
* تلفن همراه:
*
شماره دانشجویی :
* رشته تحصیلی :
*
گرایش :
* تاریخ تصویب پروپوزال :
پست الکترونیک :
* تلفن منزل:
*
آدرس منزل:
*

اطلاعات مربوط به استاد راهنما :

نام :
*
نام خانوادگی :
*
کد ملی : شماره شناسنامه :
تخصص اصلی :
تخصص جنبی :
آخرین مدرک :
رتبه دانشگاهی :
سمت :
تلفن همراه :
*
پست الكترونيك:
*
تعداد پایان نامه ای که تاکنون راهنمایی کرده است؟
بیان مساله :
*

پيشينه تحقيق:
*
اهداف تحقيق:
*

جوانب نو آوري:
*
روش كار:
*
فرضيات:
*
سازمان تحقيق:
*

سوالات تحقيق:
*


كاربر گرامي درهنگام پر كردن فيلدها از استفاده كاراكتر هاي سمبوليك (" ' ><\) خود داري نماييد

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دبير خانه حمايت و هدايت از پايان نامه ها و رسائل علوم انساني است