شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩
 


جلسه مشورتي دانشجويان با مسئولين دفتر نهاد رهبري
جلسه شوراي مشورتي دانشجويي با مسئولين نهاد رهبري در دانشگاه آزاد همدان برگزار شد.
به گزارش مركز ارتباطات و اطلاع رساني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها (مأوا)، سومین جلسه شورای مشورتی دانشجویی با مسئولين دفتر نهاد رهبري در دانشگاه آزاد همدان برگزار شد.

به گزارش مركز ارتباطات و اطلاع رساني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها (مأوا)، سومین جلسه شورای مشورتی دانشجویی با مسئولين دفتر نهاد رهبري در دانشگاه آزاد همدان برگزار شد.

همچنین درخواست ها و دغدغه های فرهنگی سیاسی دانشجویان مطرح و در خصوص راه کارها بحث و تبادل نظر شد.

 


خروج
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دبير خانه حمايت و هدايت از پايان نامه ها و رسائل علوم انساني است