شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩
 
 فرم پیشنهاد موضوع توسط استاد
كاربر گرامي درهنگام پر كردن فيلدها از استفاده كاراكتر هاي سمبوليك (" ' ><\) خود داري نماييد
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 پیشنهاد موضوع در کارگروه :
 
 آخرین مدرک تحصیلی :
 
 رتبه دانشگاهی :
 
 دانشگاه محل تدریس :
 
 سمت :
 
 تلفن همراه :
 
 پست الکترونیک :
 
 عنوان پیشنهادی :
 *
   
   

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دبير خانه حمايت و هدايت از پايان نامه ها و رسائل علوم انساني است